Lager

Terax Transportservice AS innehar 1800 kvadrat inne-lager og 5000 kvadrat ute-lager som er betjent med trucker, hjullaster, reoler, pakkemaskin m.m. Vi ønsker og tilby markedet en forenklet hverdag der vi kan lagre produkter før de skal ut på prosjekt eller andre behov. Lageret er til for både korttidslagring og langtidslagring.